Afgelopen vrijdag 26 maart is er groen licht gegeven om seizoen 2021 te starten vanaf begin april. 

Aan het starten van het seizoen zitten heel veel beperkingen. Vanuit de Nationale bond is er een heel draaiboek ten aanzien van de corona regels hoe wij als vereniging en hoe de liefhebbers zich dienen te gedragen. In het menu vindt U een link naar dit protocol. Verder is er ook nog de avondklok. Met ingang van 30 maart dient iedereen uiterlijk om 22.00 uur thuis te zijn. 

Al met al resulteert dit voorlopig in de volgende maatregelen.

- De duiven van onze vereniging zullen waarschijnlijk al om 19.15 uur worden opgehaald. (Kan nog worden aangepast).

- Er zal ook nu weer worden gewerkt met een inkorfrooster. U dient het aantal duiven als u meedoet, middels de verenigingsapp of per mail uiterlijk op woensdag 20.00 uur door te geven.

- U blijft in Uw auto wachten tot U met Uw duiven wordt opgeroepen om te mogen inkorven. U mag niet het gebouw betreden om Uw duiven aan te geven, geef dus duidelijk aan in welke mand de doffers en duivinnen zitten. Na het inkorven krijgt U Uw manden terug.

- De meeste van U dienen dan ook direct weer huiswaarts te gaan. Echter de volle manden dienen ook nog in de vrachtwagen te worden gezet en lege manden gelost, dus we hebben nog wel een aantal leden nodig die hierbij kunnen helpen.

- Afhankelijk van het tijdstip van ophalen van de duiven moeten we nog kijken hoe we het gaan aanpakken met het inlezen van de klokken na het inkorven. 

- Het uitslaan van de klokken na de vluchten. Omdat we niet met z'n allen tegelijk in of rondom het verenigingsgebouw mogen zijn denken we er over om het uitslaan net als vorig jaar te doen. Mogelijk kunt U Uw klok bij een paar mensen brengen die naar de vereniging gaan om de klokken uit te slaan en later op de avond kunt U uw klok ook weer bij het afgifte punt op halen.

- Verder is de bar gesloten.

Al deze regels blijven van toepassing zolang er geen versoepelingen komen. 

Het is in Uw eigen belang dat U zich strikt aan de regels houdt.