Sinds eind februari waart het coronavirus ook in Nederland rond. Half maart ging heel Nederland in een intelligente lockdown, een gevolg hiervan was dat ook het vliegseizoen van onze duiven tot nader order niet mocht beginnen. In de loop van de tijd, mede dankzij allerlei maatregelen, zijn het aantal besmettingen teruggedrongen.

Als gevolg van het terugdringen van de besmettingen zijn er langzaam maar zeker diverse versoepelingen gekomen om het "gewone" dagelijkse leven weer wat op te kunnen starten. Op landelijk niveau is er ook hard gewerkt aan een corona proof protocol zodat het mogelijk kan worden gemaakt om ook de gelegenheid te creëren dat de duiven weer kunnen worden ingekorfd.

Sinds 11 mei is er groen licht gekomen om onder strikte voorwaarden duiven te mogen inkorven in de vereniging. Deze strikte voorwaarden zorgen dat er heel veel aanpassingen in de vereniging moesten worden gedaan om er zeker van te zijn dat we veilig bezig zijn voor de liefhebbers. Inmiddels is er een afgevaardigde van de Afdeling langs geweest om al onze maatregelen te controleren en vast te leggen in een rapport om zodoende goedkeuring te krijgen om de liefhebbers te ontvangen en de duiven in te korven.

Vrijdag 22 mei is het zover. De duiven mogen worden ingekorfd voor de africhtingsvlucht vanuit Roosendaal. De lossing staat gepland voor zaterdag 23 mei.

We hopen dat, ondanks dat iedereen toch wel een beetje staat te trappelen van ongeduld, iedereen zich houdt aan de strikte maatregelen.

De overheid heeft besloten dat er tot 1 september geen competities mogen zijn. Voor ons duivenliefhebbers geldt dat we dus wel mogen vliegen met de duiven maar dat het geen wedstrijden mogen zijn. Zolang er geen aanpassing komt in het besluit mogen we de duiven alleen maar onder de noemer trainingsvluchten laten vliegen. Hierdoor zullen er tot nader order ook geen uitslagen op onze site worden geplaatst, want dat zou de indruk kunnen wekken dat het toch een onderlinge wedstrijd kan zijn.