De kampioenen van ons Nationaal Inkorfcentrum zijn al geruime tijd bekend, maar nog steeds niet gehuldigd. Een datum prikken voor het huldigen van onze kampioenen is altijd één van de moeilijkste zaken. Na het seizoen ontvangen de meeste kampioenen al uitnodigingen van allerlei andere organiserende instanties. Het belangrijkste voor ons als commissie van het NIC is dat onze kampioenen op een gepaste manier gehuldigd worden, het liefst met zoveel mogelijk collega liefhebbers erbij. 

We zijn zeker bezig geweest met het zoeken van een geschikte datum, maar zoals U allen inmiddels gemerkt heeft is er intussen weer iets anders tussengekomen namelijk het Coronavirus. Vanwege de maatregelen om verspreiding van besmetting zo klein mogelijk te maken worden alle bijeenkomsten met grotere groepen niet toegestaan. En aangezien de gemiddelde leeftijd van de postduivenliefhebber in de risicogroep valt, willen we geen enkel risico met Uw gezondheid of van een ander nemen.

Op dit moment wachten we af wat de beslissing zal zijn van de NPO inzake het Coronavirus en het komende vliegseizoen voordat we een beslissing nemen of hoe en wanneer we de kampioenen van ons Nationaal Inkorfcentrum gaan huldigen. Zodra er meer bekend is zullen we het zeker naar U communiceren.

Ik hoop U namens de commissie van het NIC voldoende te hebben geïnformeerd.